Close

5 kerneydelser

Du kan læse om mine ydelser nedenfor. Kontakt mig og lad os skræddersy et forløb, der passer til dig!

1) Lifecoaching

Lifecoaching fokuserer som udgangspunkt på udfordringer, potentiale og opgaver i privatlivet. Målet er at skabe balance og tilfredshed og øge livsglæden og dermed selvværdet, så klienten kan øge sin trivsel og overskud.

Privatliv og arbejdsliv hænger meget sammen – derfor kalder vi det ofte WorkLife coaching.

Nogle gange er kilden til vores ‘drift og mellemtilfredshed’ og mistrivsel dog udelukkende at finde i vores privatliv (fx fortid, parforhold eller private relationer).

Se evt. menupunktet ‘Spørgsmål’

2) Stressrådgivning & - coaching

Forebyggende stresscoaching er for dig, der ønsker viden og værktøjer så du med udgangspunkt i din situation proaktivt kan forebygge stress ved at implementere nye overbevisninger og rutiner i din (arbejds)dag.

Stresscoaching er for dig, der har mistet overblikket – er sygemeldt eller overvejer det. Forløbet giver information om stress, støtte og indsigter samt værktøjer og er vejen til at genskabe dit overblik og vende tilbage til arbejdslivet med nyvunden energi og arbejdsglæde. Stressmanuskript med emneforslag kan indgå.

Stressforebyggende seminarer for hhv ledere og medarbejdere: se punktet ‘Stressforebyggelse og – håndtering‘.

3) Ledercoaching & - sparring

Ledercoaching hjælper til at afklare din lederrolle og -stil. Din primære motivation afdækkes og vi skaber overblik over ressourcer og uudnyttet potentiale.

Gennemslagskraft, prioritering, uddelegering, fokus og motivation er nøgleord i forløbet. Konkrete værktøjer og sparring indgår i processen.

Ledermanuskript med emneforslag kan indgå.

Hvilke ledere ønsker vi?

 • Motiverede ledere med eksternt overblik og indre fokus
 • Ledere, der er bevidste om, at de sætter tonen i virksomheden
 • Ledere, der tager personligt ansvar, træffer beslutninger – og bevarer overblikket
 • Ledere, der har modet til at uddelegere
 • Ledere, der er bevidste om deres behov for kontrol
 • Ledere, der kan navigere og bevare fokus i kaos
 • Ledere, der kommunikerer effektivt og specifikt
 • Dynamiske ledere der har mod til at håndtere konflikter
 • Ledere der tør tage den svære samtale
 • Ledere der har indsigt i stress og mod til at agere – både ift til sig selv og medarbejderne
 • Nærværende ledere med fokus på bundlinjen og overskud til engagement 
 • Ledere der husker, at de også er mennesker ….
 • Ledere der ved, hvorfor de er ledere!
4) Stressforebyggelse & - håndtering + seminarer

Ifølge Gallup er er ca. 35.000 mennesker i Danmark sygemeldt med stress hver dag og ifølge WHO er mellem 250.000 og 300.000 danskere alvorligt stressede. Hvorfor må flere og flere mennesker lade sig sygemelde med stress? Hvordan forebygger vi? Og hvordan løser vi denne udfordring? Svarene er mange og på mine stressforebyggende seminarer for hhv ledere og medarbejdere kommer jeg bl.a. ind på  

 • Fakta om stress
 • Begrebsafklaring
 • Årsager
 • Ansvar
 • Løsninger
 • Fysiologi

Stressseminarer

De seneste år har jeg gennemført mange stressseminarer for topledere, mellemledere og medarbejdere:

 • For ledere er processen 3 x 2,5 timer – eller efter aftale.
 • For medarbejdere er processen 2 x 2,5 timer – eller efter aftale.

Manuskript indgår og konceptet inviterer til deltagernes involvering og dialog. Processen skræddersys efter ønske med udgangspunkt i mit manuskript.
Kontakt mig for en uforpligtende samtale om jeres ønsker til indhold: E-mail anne@anneholmgaard.dk

For coaching/rådgivning til stressramte, henviser jeg til ydelsen ‘Stressrådgivning & – coaching’.

5) Enneagrammet

Enneagrammet er en psykologisk model, der beskriver 9 persontyper. Hvis du har kendskab til Enneagrammet kan det indgå i vores sessioner

Enneagrammet beskriver vores dybtliggende motiver og er et unikt redskab til at afdække tanke-, handlings- og følelsesmæssige mønstre.

Enneagrammet kan give forståelse og accept af dig – og af andre – ligesom det beskriver en udviklingsvej for hver enkelt type.

Tænk på Enneagrammet som en model, der beskriver det menneske du allerede er og giver dig frihed til at være dig.

De 9 typer:

Type 1 Perfektionisten
Type 2 Hjælperen
Type 3 Udretteren
Type 4 Romantikeren
Type 5 Iagttageren
Type 6 Skeptikeren
Type 7 Eventyreren
Type 8 Frontkæmperen
Type 9 Fredselskeren

Enneagrammet er en kompleks model og det er min erfaring, at der til stadighed er nyt at lære.

Vil du høre mere?

Du kan kontakte mig direkte på:

Telefon +45 40 72 72 42 

E-mail anne@anneholmgaard.dk